Volledige neurotransmitter bepaling


Onderdeel A van de assessment afgerond! Nu volgt het (kortere) B onderdeel. Bij het B deel moet je de vragen invullen over hoe het "nu" gaat.

Verder

Volledige neurotransmitter bepaling


Het invullen duurt gemiddeld genomen
30-45 minuten. Neem er dus de tijd voor.
Antwoord eerlijk, ook al ben je niet blij met het antwoord.
Probeer geen vragen over te slaan.


De volledige assessment geeft een gedetaileerd inzicht in het functioneren van jouw neurotransmitters, maar geeft nog geen geautomatiseerd advies.

De assessment bestaat uit twee delen, A & B. Bij het A deel moet je de vragen beantwoorden met hoe het over het algemeen gaat.

Progress:   {{ index }} / {{ questionList.length }}
{{ questionList[index].text}}